Home     [002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog ...
[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog ...

[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog ...


[002] Missijve van

[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie onder dato den 3 Martii jongst op dit Subject genomen + Bylagen. 1. De Resolutie van Haar Hoog Mogende. Copia. Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren StatenGeneraal der Veereenigde Nederland. Lunae den 3 Maart 1716. 2. Duplijq van Ommelander Replijq. Overgegeeven ter Vergadering in ’t Provincie Huis Lunae den 23. Martij 1716. Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. 4, 3, 7 p. ing. 21,5x33 cm.


Euro 25.00

Artikelcode: [002] Missijve van