Home     [007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In .....
[007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In .....

[007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In .....


[007] Missive Van

[007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heeren van de Ommelanden den 22 September jonghstleden (…) het niet verteickenen (…) van de Ordonnatien geslaagen tot betaalinge der overgenomene vreemde Militie (…) Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1708. + Vier bijlagen van ieder één pagina betreffende gedane betalingen van ordonnantiën. 7,4 p. ing. 21x32,5 cm.


Euro 20.00

Artikelcode: [007] Missive Van