Home     [008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter ......
[008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter ......

[008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter ......


[008] Hoogh Mog

[008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klaghten tegen ons over pretense inbreuck in haer mede-gesagh, vryheden ende pre-eminentien, ten pricipalen wordt getracht soo mogelijck te excuseren (…….) waerom aen de gedachte Militie de langh verwachte betalinge niet soude konnen worden gedaen , ende (….). Borgemeesteren ende Raedt, Groningen, 1708. 6 p. ing. 21x32,5 cm.


Euro 15.00

Artikelcode: [008] Hoogh Mog