Home     [009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen ....
[009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen ....

[009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen ....


[009] Missive van

[009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Vermits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Mogende, door Onse Deductie informatoir ende ende verdere Missiven (….) tot Onse leetwesen aanhoudende ongeluckige Oneenigheden (….) + 3 extracten uit resolutien. Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1710. 13, 3 p. ing. 21,5 x33 cm.


Euro 25.00

Artikelcode: [009] Missive van