Home     De visschen vergeeven.
De visschen vergeeven.

De visschen vergeeven.


Huiskes, Gino.

Huiskes, Gino. De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe. Boom, A’dam/Meppel, 1995. 125 blz. geb.+o. 18x25,5 cm. foto’s.


Euro 6.00

Artikelcode: Huiskes, Gino.

De visschen vergeeven.