Home     Doofstommen Instituut 1801.
Doofstommen Instituut 1801.

Doofstommen Instituut 1801.


Doofstommen Instituu

Doofstommen Instituut. Doofstommen Instituut 1801. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den elfde jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 30 van grasmaand 1801, wegens de Directie van het Instituut tot Onderwijzing van Doven en Stommen, aldaar opgerigt in den jare 1790. z.u., Groningen, 1801. 25 p. ing. 13x21,5 cm.


Euro 25.00

Artikelcode: Doofstommen Instituu