Home     Doofstommen Instituut 1835.
Doofstommen Instituut 1835.

Doofstommen Instituut 1835.


Doofstommen Instituu

Doofstommen Instituut. Doofstommen Instituut 1835. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den drie en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 20 Julij 1835, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790. z.u., Groningen, 1835. 57 p. leer. 12,5x20,5 cm.


Euro 35.00

Artikelcode: Doofstommen Instituu