Home     Doofstommen Instituut 1836.
Doofstommen Instituut 1836.

Doofstommen Instituut 1836.


Doofstommen Instituu

Doofstommen Instituut. Doofstommen Instituut 1836. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den vier en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 25sten Julij 1836, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790. z.u., Groningen, 1836. 49 p. leer. 12,5x20,5 cm.


Euro 35.00

Artikelcode: Doofstommen Instituu