Home     Fon froeger. Aasters (Oostschellinger dialect).
Fon froeger. Aasters (Oostschellinger dialect).

Fon froeger. Aasters (Oostschellinger dialect).


Roggen, C.

Roggen, C. Fon froeger. Fon jonkje nei jonge, feteltsjys, toneel. Aasters (Oostschellinger dialect). Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, Ljouwert, 1980. 195 p. ing. 16x21 cm. ill. Aasters (Oostschellinger dialect). Naam en adres op het schutblad.


Euro 6.00

Artikelcode: Roggen, C.

Fon froeger. Aasters (Oostschellinger dialect).