Home     Frysk Wurdboek. Deel 1 en deel 2.
Frysk Wurdboek. Deel 1 en deel 2.

Frysk Wurdboek. Deel 1 en deel 2.


Zantema, J.W. en Visser, W.

Zantema, J.W. en Visser, W. Frysk Wurdboek. Deel 1 Frysk-Nederlansk en deel 2 Nederlansk-Frysk. Osinga, Leeuwarden, 1984, 1985. 1220, 921 p. linn.+o. 13,5x19,5 cm. Complete set.


Euro 15.00

Artikelcode: Zantema, J.W. en Vis

Frysk Wurdboek. Deel 1 en deel 2.