Home     Ids Wiersma tekenje foar Fryslân.
Ids Wiersma tekenje foar Fryslân.

Ids Wiersma tekenje foar Fryslân.


Kalma, J.J. e.a.

Kalma, J.J. e.a. Ids Wiersma tekenje foar Fryslân. De Tille, Ljouwert, 1978. 199 p. linn.+o. 22x30,5 cm. foto’s. ill. Geheel in het Fries. Beschadigde stofomslag.


Euro 10.00

Artikelcode: Kalma, J.J. e.a.

Ids Wiersma tekenje foar Fryslân.