Home     Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. 5-Baarderadiel.
Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. 5-Baarderadiel.

Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. 5-Baarderadiel.


Vaart, J.H.P. van de

Vaart, J.H.P. van der en S. Talsma. Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. Diel 5 - Baarderadiel.  De kadastrale gemeenten Franeker, Ried en Tjum. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren. Fryske Akademy, Leeuwarden, 1990. 107 + 109 p. paperback 21x29,5 cm. + losse zwart/wit kaarten van 41x29,5 cm. In bijhorende kunststof map / koffertje. Tekst in het Nederlands en het Fries.


Euro 15.00

Artikelcode: Vaart, J.H.P. van de

Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. 5-Baarderadiel.