Home     Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend .......
Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend .......

Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend .......


Woordenboek voor han

Woordenboek voor handel en nijverheid. Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met opzigt tot de geschied- en aardrijkskunde des handels, land- en volkenkunde, natuur- en kunstprodukten, handels- en fabriekbedrijf, neringen en hanteringen in alle oorden der wereld. Alles met praktische toepassing op den handel en nijverheid der Nederlanden. Gebroeders Diederichs, Amsterdam, 1843. Twee delen. 1428 p hleer. 20,5x29,5 cm. Compleet. Gebruiksporen.


Euro 150.00

Artikelcode: Woordenboek voor han

Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend .......