Home     En bracht de schare tot kalmte.
En bracht de schare tot kalmte.

En bracht de schare tot kalmte.


Cox, Joost e.a. (sam

Cox, Joost e.a. (samenstelling). En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen. Sdu, Den Haag, 1997. 302 blz. linn.+o. gr8vo. foto’s. ill. noten. register.


Euro 5.00

Artikelcode: Cox, Joost e.a. (sam

En bracht de schare tot kalmte.