Groningen, provincie
Retour Uithuizen.

Retour Uithuizen.

Groot, Berend, de.

Euro 7.00
Heveskes, Weiwerd, Oterdum.

Heveskes, Weiwerd, Oterdum.

Groot-v.d. Meulen, C.A. de.

Euro 25.00
Onder klokslag van Oetwier.

Onder klokslag van Oetwier.

Groot-v.d. Meulen, C.A. de.

Euro 20.00
Garsthuizen rond het Binhoes.

Garsthuizen rond het Binhoes.

Groot-van der Meulen

Euro 10.00
A.P. Veenkamp.

A.P. Veenkamp.

Haaksman, E. e.a.

Euro 5.00
K.  ter Laan 8 juli 1961.

K. ter Laan 8 juli 1961.

Haan, Tj.W.R. de (re

Euro 10.00
Groninger dijken op deltahoogte.

Groninger dijken op deltahoogte.

Hacquebord, L. en He

Euro 7.00
Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren.

Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren.

Ham, J.C. van en Rommers, G.M.

Euro 9.00
Een Joodse Erfenis in Winsum.

Een Joodse Erfenis in Winsum.

Hamburger, H. en Reg

Euro 4.00
Bouwen op goed fundament.

Bouwen op goed fundament.

Hamming, Tineke.

Euro 5.00