Home     1511 en verdere stukken Floreenbelasting Deel I t/m IV.
1511 en verdere stukken Floreenbelasting Deel I t/m IV.

1511 en verdere stukken Floreenbelasting Deel I t/m IV.


Telting, I.

Telting, I. Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken tot den Floreenbelasting betrekkelijk deel I t/m IV. Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde/ H. Kuipers, Leeuwarden, 1879. Deel I: Van landen en renten in Oostergoo. XVII, 283 p. Deel II: Van landen en renten in enkele dorpen van Menaldumadeel, Barradeel en Wonseradeel, en in Wymbritseradeel. 438 p. Deel III: Verklaring op den aanbreng in Ferwerderadeel van 1840 / Uitreksel uit het rekenboek van de patroons en beneficiale landen en renten van Wirdum / Extract uit de Quaatclap `s Hofs / Uitdeeling der zeedijken van de buitendijksters der vijf deelen en aanbreng der landen daaronder behoorende van 1546. 487 p. Extracten etc. 230, XXXI p. De set is compleet. Alle delen zijn ingenaaid met een nieuwe omslag waarop het originele voor- en achterplat zijn geplakt. Alle delen hebben mankementjes maar zijn compleet. Alle delen hebben een rood viltstiftstreepje op de rug en enkele cijfertjes met pen.


Euro 100.00

Artikelcode: Telting, I.

1511 en verdere stukken Floreenbelasting Deel I t/m IV.