Gronings Historisch Jaarboek 1997.

Gronings Historisch Jaarboek 1997.

Brood, P. e.a. (red.).

Euro 7.00
Historisch jaarboek Groningen 2005.

Historisch jaarboek Groningen 2005.

Hillenga, M. (eindred.).

Euro 7.00
Historisch jaarboek Groningen 2009.

Historisch jaarboek Groningen 2009.

Duijvendak, Maarten (red.)

Euro 7.00
Historisch jaarboek Groningen 2011.

Historisch jaarboek Groningen 2011.

Perton, Harry (eind- en beeldred.).

Euro 7.00
Historisch jaarboek Groningen 2013.

Historisch jaarboek Groningen 2013.

Perton, Harry (eindred.) e.a.

Euro 7.00
Historisch Jaarboek Groningen 2015.

Historisch Jaarboek Groningen 2015.

Perton, Harry (eindred.).

Euro 7.00