Home      De Groene Wees.
De Groene Wees.

De Groene Wees.


Rutgers, C.P.L. / Heskamp, B.C.

Rutgers, C.P.L. / Heskamp, B.C. De Groene Wees. W. van Boekeren, Groningen, 1852. / R.G.J. Sladoot, Groningen, 1852. / W. van Boekeren, Groningen, 1852. / R.G.J. Sladoot, Groningen, 1852./ W. van Boekeren, Groningen, 1852. 162 / 61 / 34 / 18 / 29 p. hleer. 13,5x21,5 cm. De Groene Wees; schetsen en mededeelingen betreffende het diakonie-kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen. / Eenige aanmerkingen op het werkje van den predikant getiteld: De Groene wees,.... door B.C. Heskamp. / Bijlage tot De Groene Wees of noodige toelichting op eenige aanmerkingen van H.B. Heskamp, rooms-katholiek priester door C.P.L. Rutgers. / Open brief aan den weleerwaardigen heer C.P.L. Rutgers over zijn eerw. brochure getiteld: Bijdrage tot de Groene Wees, enz. door B.C. Heskamp. / Antwoord aan den heer B.C. Heskamp, R.K. Priester. naar aanleiding van zijn eerw. Open brief. door C.P.L. Rutgers. In nieuwe band. De litho uit het hoofddeel ontbreekt.


Euro 75.00

Artikelcode: Rutgers, C.P.L. / He

 De Groene Wees.