Home     De autografemen in het werk van Gysbert Japicx.
De autografemen in het werk van Gysbert Japicx.

De autografemen in het werk van Gysbert Japicx.


Feitsma, Anthonia.

Feitsma, Anthonia. De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellingsgeschiedenis. Deel I t/m IV. Koperative Utjowerij, Leeuwarden, 1974. 690 p. ing. 16,5x24 cm. Proefschrift. Vier delen in twee boeken. Compleet.


Euro 20.00

Artikelcode: Feitsma, Anthonia.

De autografemen in het werk van Gysbert Japicx.