Home    Genealogie   Genealogie  Genealogysk jierboekje 1982.
Genealogysk jierboekje 1982.

Genealogysk jierboekje 1982.


Brouwers, Y. e.a. (r

Brouwers, Y. e.a. (red.). Genealogysk jierboekje 1982. Fryske Akademy, Ljouwert, 1983. 124 p. ing. 16,5x21 cm. foto's.


Euro 7.00

Artikelcode: Brouwers, Y. e.a. (r

Genealogysk jierboekje 1982.